قیمت جعبه تقسیم

نمایش دادن همه 6 نتیجه

 • جعبه تقسیم ۲۱ در ۳۱

  جعبه تقسیم های 21 در 31 با درب های تو کار و روکار چهار تکه ساخته شده است. جهت انشعاب گرفتن در کابل کشی از جعبه تقسیم استفاده میشود

 • جعبه تقسیم ۱۷ در ۲۴

  جعبه تقسیم های 17 در 24 با درب های تو کار و روکار چهار تکه ساخته شده است. جهت انشعاب گرفتن در کابل کشی از جعبه تقسیم استفاده میشود

 • جعبه تقسیم ۱۵ در ۲۰

  جعبه تقسیم های 15 در 20 با درب های تو کار و روکار چهار تکه ساخته شده است. جهت انشعاب گرفتن در کابل کشی از جعبه تقسیم استفاده میشود

  x (x)
  x (x)
 • جعبه تقسیم ۱۰ در ۱۵

  جعبه تقسیم های 10 در 15 با درب های تو کار و روکار چهار تکه ساخته شده است. جهت انشعاب گرفتن در کابل کشی از جعبه تقسیم استفاده میشود

  x (x)
  x (x)
  x (x)
  x (x)
  x (x)
 • جعبه تقسیم ۱۰ در ۱۰

  جعبه تقسیم های 10 در 10 با درب های تو کار و روکار چهار تکه ساخته شده است. جهت انشعاب گرفتن در کابل کشی از جعبه تقسیم استفاده میشود

  x (x)
  x (x)
  x (x)
 • جعبه تقسیم ۸ در ۸

  جعبه تقسیم های 8 در 8 با درب های تو کار و روکار چهار تکه ساخته شده است. جهت انشعاب گرفتن در کابل کشی از جعبه تقسیم استفاده میشود

  x (x)

Pin It on Pinterest