انواع لوله فلکسیبل روکش دار

نمایش دادن همه 8 نتیجه

 • لوله فلکسیبل نمره ۲۱

  لوله فلکسیبل یا لوله فلکسی لوله منعطف و فلزی است که به عنوان یک پوشش و محافظ برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل هایی که از درونش میگذرد مورد استفاده قرار میگیرد.

  لوله فلکسیبل نمره 21 با مشخصات زیر قابل سفارش است.

 • لوله فلکسیبل نمره ۱۶

  لوله فلکسیبل یا لوله فلکسی لوله منعطف و فلزی است که به عنوان یک پوشش و محافظ برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل هایی که از درونش میگذرد مورد استفاده قرار میگیرد.

  لوله فلکسیبل نمره 16 با مشخصات زیر قابل سفارش است.

 • لوله فلکسیبل نمره ۱۳

  لوله فلکسیبل یا لوله فلکسی لوله منعطف و فلزی است که به عنوان یک پوشش و محافظ برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل هایی که از درونش میگذرد مورد استفاده قرار میگیرد.

  لوله فلکسیبل نمره 13 با مشخصات زیر قابل سفارش است.

 • لوله فلکسیبل نمره ۴۲

  لوله فلکسیبل یا لوله فلکسی لوله منعطف و فلزی است که به عنوان یک پوشش و محافظ برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل هایی که از درونش میگذرد مورد استفاده قرار میگیرد.

  لوله فلکسیبل نمره 42 با مشخصات زیر قابل سفارش است.

 • لوله فلکسیبل نمره ۳۶

  لوله فلکسیبل یا لوله فلکسی لوله منعطف و فلزی است که به عنوان یک پوشش و محافظ برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل هایی که از درونش میگذرد مورد استفاده قرار میگیرد.

  لوله فلکسیبل نمره 36 با مشخصات زیر قابل سفارش است.

 • لوله فلکسیبل نمره ۲۹

  لوله فلکسیبل یا لوله فلکسی لوله منعطف و فلزی است که به عنوان یک پوشش و محافظ برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل هایی که از درونش میگذرد مورد استفاده قرار میگیرد.

  لوله فلکسیبل نمره 29 با مشخصات زیر قابل سفارش است.

 • لوله فلکسیبل نمره ۲۵

  لوله فلکسیبل یا لوله فلکسی لوله منعطف و فلزی است که به عنوان یک پوشش و محافظ برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل هایی که از درونش میگذرد مورد استفاده قرار میگیرد.

  لوله فلکسیبل نمره 25 با مشخصات زیر قابل سفارش است.

 • لوله فلکسیبل نمره ۱۱

  لوله فلکسیبل یا لوله فلکسی لوله منعطف و فلزی است که به عنوان یک پوشش و محافظ برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل هایی که از درونش میگذرد مورد استفاده قرار میگیرد.

  لوله فلکسیبل نمره 11 با مشخصات زیر قابل سفارش است.

Pin It on Pinterest