سینی کابل

نمایش دادن همه 9 نتیجه

 • سینی کابل

  سینی های کابل مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های 100، 200، 300، 400، 500 و 600 میلیمتر و غیره(طبق سفارش مشتری) میباشد.

  x (x)
 • سه راهی سینی کابل

  سه راهی سینی کابل های مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های 100، 200، 300، 400، 500 و 600 میلیمتر وغیره(طبق سفارش مشتری) میباشد.

 • زانویی ۹۰ درجه سینی کابل

  زانویی سینی های کابل مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های 100، 200، 300، 400، 500 و 600 میلیمتر و غیره(طبق سفارش مشتری) میباشد.

 • چهار راهی سینی کابل

  چهار راهی سینی های کابل مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های 100، 200، 300، 400، 500 و 600 و غیره(طب سفارش مشتری) میباشد.

 • تبدیل سینی کابل

  تبدیل سینی های کابل در اندازه های مختلف و شکل های مختلف طبق سفارش مشتری قابل تولید هستند.

 • درپوش سینی کابل

  درپوش سینی کابل های مشبک از ورق گالوانیزه در عرض های 100، 200، 300، 400، 500 و 600 میلیمتر و غیره(طبق سفارش مشتری( میابشد.

 • بازوی نگه دارنده سینی کابل و نردبان کابل

  بازوی ن/ه دارنده زانویی سینی کابل از ورق گالوانیزه با ابعاد متفاوت طبق سفارش مشتری ساخته میشود.

 • بست کابل ریلی و ریل بست کابل

  بست کابل و ریل بست کابل در اندازه های مختلف از ورق گالولنیزه قابل تولید میباشد.

 • اتصالات ترانکینگ

  اتصالات ترانکینگ ساخته شده از ورق روغنی با رنگ کوره ای در رنگها و انذاره های مختلف میباشد.

Pin It on Pinterest