نردبان کابل

نمایش دادن همه 6 نتیجه

 • سه راهی نردبان کابل

  سه راهی نردبان های کابل از ورق گالوانیزه در عرض های 100، 200، 300، 400، 500 و 600 و غیره(طبق سفارش مشتری) میباشد.

 • زانویی ۹۰ درجه نردبان کابل

  زانویی نربان های کابل از ورق گالوانیزه در عرض های 100، 200، 300ف 400، 500، و 600 و غیره (طبق سفارش مشتری) میباشد.

 • نردبان کابل

  نردبان های کابل از ورق گالوانیزه در عرض های 100، 200، 300، 400، 500 و 600 و غیره( طبق سفارش مشتری) و ارتفاع 50 و 100 میلیمتر میباشد.

 • بازوی نگه دارنده سینی کابل و نردبان کابل

  بازوی ن/ه دارنده زانویی سینی کابل از ورق گالوانیزه با ابعاد متفاوت طبق سفارش مشتری ساخته میشود.

 • بست کابل ریلی و ریل بست کابل

  بست کابل و ریل بست کابل در اندازه های مختلف از ورق گالولنیزه قابل تولید میباشد.

 • اتصالات ترانکینگ

  اتصالات ترانکینگ ساخته شده از ورق روغنی با رنگ کوره ای در رنگها و انذاره های مختلف میباشد.

Pin It on Pinterest